لوجیکو
لطفا شکیبا باشید
  • ابزار و روش کار، پله نخست در بهره وری فرآیند کاری

    ابزار و روش کار، پله نخست در بهره وری فرآیند کاری

    گفتیم که برای افزایش بهره وری کارکنان، نیاز به طی یک سری مراحل دارین تا بر اساس اون ها، برای قسمت های مختلف سازمان تون برنامه ریزی کنین و با روش های مختلف دست به بهینه کردن، ساده کردن و کم هزینه تر کردنِ فرآیند هاتون بزنین.

  • بحران هزینه ها و قایق نجاتی به نام بهره وری

    بحران هزینه ها و قایق نجاتی به نام بهره وری

    بهره وری رو به عنوان عاملی برای اندازه گیریِ کاراییِ یک فرد، دستگاه، سیستم و یا یک کشور تعریف می کنن. این عامل، باتقسیم درآمد بر هزینه ها به دست میاد. که مقدار این کسر با بهره وری نسبت مستقیم داره. به زبون ساده تر، این که چقدر هزینه می کنین و چقدر درآمد دارین نشون دهنده ی بهره وری شماست.