لوجیکو
لطفا شکیبا باشید
قدم اول
قدم دوم
قدم سوم
لوجیکو استارتاپی

استارتاپ ها

212هزار تومان

  • مشاوره لجستیکی
  • تا 30% تخفیف
  • اتصال به API
لوجیکو شتابگر

سازمان های در حال توسعه

400هزار تومان

  • مشاوره لجستیکی
  • تا 20% تخفیف
  • اتصال به API