لوگوِی لوجیکو
لطفا شکیبا باشید

سرمایه گذاری هوشمند، مدیریت به روز

با 14 روز استفاده آزمایشی، همراه ما باشید

لوجیکو استارتاپی

لوجیکو استارتاپی

استارتاپ ها

212هزار تومان

 • ایکون مشاوره لجستیکی
 • ایکون تا 30% تخفیف
 • ایکون اتصال به API
لوجیکو شتابگر

لوجیکو شتابگر

سازمان های در حال توسعه

400هزار تومان

 • ایکون مشاوره لجستیکی
 • ایکون تا 20% تخفیف
 • ایکون اتصال به API
لوجیکو پیشرفته

لوجیکو پیشرفته

سازمان های توسعه یافته

 • ایکون چت
 • ایکون ETA
 • ایکون مسیربندی هوشمند
 • ایکون آموزش در محل
لوجیکو سازمانی

لوجیکو سازمانی

سازمان های بزرگ

 • ایکون نیاز های خاص و توسعه اختصاصی
 • ایکون نصب روی سرور
 • ایکون نصب سنسور
 • ایکون الگوریتم اختصاص بهینه سازی حمل و نقل
 • ایکون سطوح دسترسی